ETNA-UL-FM Yangın Pompa Grupları

Anasayfa   >   MARKALAR   >   ETNA   >   ETNA-UL-FM Yangın Pompa Grupları

ETNA-UL-FM Yangın Pompa Grupları

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik(BKHY); tüm yapılarda yangına karşı önlem alınmasını zorunlu kılmakta olup, yönetmelik hükümlerine uyulmaması sonucu oluşacak maddi ve manevi zararlardan tüm tarafları (üretici, proje firması, danışman firma, yüklenici, son kullanıcı) kusurlarıyla orantılı olarak sorumlu tutmaktadır.

BKHY uyarınca; binaya/tesise, yangın riskine uygun olarak (düşük, orta, yüksek tehlike vb.) yangın dolabı, sprinkler, hidrant, köpük monitörü vb. yangından korunum tesisatı kurulması gerekmektedir. Binanın yangın riski; kullanım amacı, alanı ve yüksekliği ile bağlantılı olarak sadece yangın dolabı veya yangın dolabı + hidrant veya her üç sistemin bulunup bulunmayacağı değişiklik göstermektedir. Keza bina veya tesiste kullanılan, yangın riskiyle uyumlu olarak yukarıda belirtilen yangınla mücadele araçlarını (yangın dolabı, sprinkler, hidrant) besleyecek yangın pompasının debi ve basıncı hesaplanmakta, itfaiye ulaşıncaya kadar stoklanması gerekli olan su miktarı ve depo büyüklüğü tespit edilmektedir.

Yangınla mücadele kapsamında tesis edilecek yangın pompasının elektrik ve mekanik özellikleri BKHY ve TS EN 12845 adlı yangın standartlarında tarif edilmektedir. TS EN 12845, Avrupa yangın standardı olan EN12845 + A2 (2009) ile aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş “Türk Yangın Standardı” dır.

Yukarı