ETNA Yangınla Mücadele Sistemleri TSEN 12845 Normuna Uygun Yangın Pompası

Anasayfa   >   MARKALAR   >   ETNA   >   ETNA Yangınla Mücadele Sistemleri TSEN 12845 Normuna Uygun Yangın Pompası

TS EN 12845+A1 standardı, EN 12845 + A1 standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş "Türk Yangın Standartı" dır.

TS EN 12845+A1 standardının oluşum sürecinde; CEN tarafından kabul edilen EN12845 standardı esas alınmış olup, TSE Mühendislik Hizmetleri ihtisas Grubun' ca, TSE teknik kurulunun 19 Temmuz 2012 tarihli toplansında "Türk Standartı"olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Yukarı